Teknoloji ve Hukuktan
aldığımız güçle

21. Yüzyılın ihtiyaç duyduğu teknoloji ve hukuk desteğini sunuyoruz. Yeniliği ve esnekliği şiar edinmiş bir platform olarak temel amacımız; geleneksel öğreti ile boğulmuş yenilikçi hukukçuları, yer yer diğer alanlardan bireyler ile iletişime geçirerek oluşturduğumuz ortak üretim platformuyla bilişim sektörünü desteklemektir.

Norm ve kavramlar,hukuki doktrinler teknolojinin ihtiyaçlarına uygun olarak çağın getirdiği yenilikler doğrultusunda yeniden değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeyi de ancak teknoloji ve hukuku harmanlayabilen ve neticesinde ortaya evrensel bir ürün çıkarabilen tekno hukukçular yapabilecektir.

İş Akışı

Çalışma Prensibimiz

1

Planlama

2

Araştırma

3

Ugulama

4

Başarı

Sanal Hukuk Consulting
Farklı bir Danışmanlık deneyimi

Vizyonumuz

Teknoloji akıl almaz hızda gelişmektedir. Zira; dünyanın en değerli on şirketinden dokuzunun teknoloji şirketi olduğu ve “en iyi olan kazanır” kültürünün hakim olduğu milenium kuşağı tercihlerine odaklanan Netflix, eBay, Uber ve Bitcoin gibi peer to peer gelişmeler giderek yaygınlaşmakta; paylaşım ekonomisi ve platform şirketler kanun koyucuların, idarecilerin, yargıçların ve düzenleyicilerin mevcut öğretilerine meydan okumaktadır.

  • Teknolojiyi özümsemiş hukuk yaklaşımı
  • Etkili teknoloji kullanımı
  • Gelenekten beslenen inovatif hukuk nosyonu​
  • Multidisipliner ekipler

Kariyer Fırsatları!

Bizimle çalışmak istemez misiniz?